Start

EN PERMANENT HUSUTSTÄLLNING MED SVERIGES MEST

Populära Hustillverkare

Husknuten ger med sitt strategiska läge alla husspekulanter möjlighet, att i lugn och ro promenera omkring bland nyuppförda visningshus och på ett och samma ställe ta del av vad marknaden har att erbjuda. På Husknuten erhåller Du sakkunnig information om och hjälp med allt som hör till ett nybygge, vilket underlättar för Dig som husköpare, att tryggt beställa Din husleverans och med stor tillförsikt se fram emot inflyttningsdagen i Ditt nya hus. Här på Husknuten finner Du flera av Sveriges ledande småhustillverkare, som kommer att vara Dig behjälpliga med, att leverera en produkt som motsvarar de högt ställda krav, som dagens och framtidens husköpare ställer.

Visningshusen presenteras i samarbete med 

Öppettider

Stängt söndagar i juli och december.
Se övriga avvikande öppettider här

[unex_ce_button id="content_vwovdl6cm,column_content_6xgx7cemx" button_text_color="#000000" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.husknuten.se/ovriga-utstallare/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]ÖVRIGA UTSTÄLLARE[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_vwovdl6cm,column_content_wwpbe40nt" button_text_color="#000000" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="/saljare/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]SAMTLIGA SÄLJARE[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_vwovdl6cm,column_content_cdhzf9rq9" button_text_color="#000000" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://inspirationscentrum.se/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]INSPIRATIONSCENTRUM[/ce_button]

Husbyggarskola med Gar-Bo

Tisdag 30/1, onsdag 21/2, onsdag 21/3 kl och onsdag 25/4 kl 18.00 på Husknuten. Gar-Bo Husbyggarskola är en värdefull utbildning för den som ska bygga nytt hus. Husbyggarskolan pågår 3–4 timmar och anordnas kvällstid för en grupp med max trettio deltagare. En erfaren lärare lotsar genom alla steg och beslut; från val av tomt och entreprenadform till bygglov, byggprocessen, försäkringar och ekonomi. Efter kursen får deltagaren behålla den faktaspäckade kurspärmen som även innehåller blanketter, mallar och praktiska checklistor. 
Kursinnehåll: Bygga hus, köpa tomt, bygglov/bygganmälan, skriva avtal/val av entreprenadform, upphandling, byggtiden, försäkringar, avsluta affären,  efter inflyttning, teknik/regler, ekonomi, blanketter och mallar. 
Pris: Upp till två familjemedlemmar 995 kronor. För anmälan och mer info klicka här www.gar-bo.se

women_in_window_lowwomen_in_window_low

Hitta hit

FRI PARKERING OCH ENTRÉ

Kontakta Husknuten

ALLA KATALOGFRÅGOR HÄNVISAS
TILL RESPEKTIVE LEVERANTÖR

Frölunda Smedjegata 4
Västra Frölunda
031-45 09 00
031-49 35 42
info@husknuten.se